Nghệ An
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Phòng tư vấn sức khỏe cộng đồng - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

140 Lê Hồng Phong, tp Vinh

ĐT: 038.590650

Ö Ö
2

Khoa xét nghiệm - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

140 Lê Hồng Phong, tp Vinh

ĐT: 038.835810

Ö
3

Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa

15 Nguyễn Phong Sắc, tp Vinh

ĐT: 038.520653

Ö Ö
4

Bệnh viện chống Lao tỉnh Nghệ An

Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc

ĐT: 038.618320

Ö Ö
5

Trạm Da liễu tỉnh Nghệ An

142 Lê Hồng Phong, tp Vinh

ĐT: 038.843727

Ö Ö
6

Bệnh viện đa khoa tỉnh

45 Lê Hồng Phong, thị xã Phan Rang, Tháp Chàm

ĐT: 068.831886 - 834629 – Fax : 068.831866

Ö Ö Ö