Ninh Thuận
STT Tên cơ sở Chức năng
Tư vấn Xét nghiệm Chăm sóc Điều trị
1

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

47 Lê Hồng Phong, thị xã Phan Rang, Tháp Chàm

ĐT: 068.824754 – Fax : 068.831866

Ö Ö
2

Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn

quốc lộ 27B Ninh Bình, huyện Ninh Sơn

ĐT: 068.854033

Ö Ö
3

Trung tâm y tế thị xã Phan Rang – Tháp Chàm

364 Ngô Gia Tự, thị xã Phan Rang, Tháp Chàm

ĐT: 068.822591

Ö Ö Ö
4

Trung tâm y tế huyện Ninh Phước

Khu phố 2, Phước Dân, huyện Ninh Phước

ĐT: 068.864515

Ö Ö Ö Ö
5

Trung tâm y tế huyện Ninh Hải

Ninh Chữ, Khánh Hải, huyện Ninh Hải

ĐT: 068.873070

Ö Ö Ö
6

Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn

Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn

ĐT: 068.850279

Ö Ö Ö
7

Trung tâm y tế huyện Bác Ái

Phước Đại, huyện Bác Ái

ĐT: 068.840115

Ö