Gần 100% quận, huyện trên cả nước đã bị dịch HIV/AIDS
Các Website khác - 23/06/2004

Ngày 22/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến cho biết: Hiện nay, dịch HIV/AIDS đã lan rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước (gần 100% quận, huyện đã báo cáo có các trường hợp nhiễm HIV/AIDS), diễn biến của dịch ngày càng phức tạp về quy mô, diện mắc và hình thái lây truyền.


Tính đến hết tháng 5/2004, cả nước có 81.206 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó 15,6% số người chuyển sang AIDS (với 12.684 trường hợp) và 7.208 trường hợp đã tử vong. Đầu tháng 3.2004, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra 9 chương trình hành động nhằm mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng xuống dưới mức 0,3% vào năm 2010.

Thanh Tùng