Hà Nội: Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS tiếp tục tăng
Các Website khác - 08/08/2004

Chỉ tính riêng trong tháng 6, Hà Nội có thêm 154 người nhiễm HIV và đến cuối tháng 7, số người nhiễm HIV ở Hà Nội đã lên tới 6.757 người, trong đó 1.374 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 680 trường hợp đã tử vong.


Theo Văn phòng Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS, thuộc Sở Y tế Hà Nội, đối tượng nhiễm HIV/AIDS mới chủ yếu trong độ tuổi 20-39 (chiếm 93,22%), trong đó 83,9% lây qua con đường tiêm chích ma túy và 1,69% lây qua gái mại dâm.

Số bệnh nhân lao phổi đồng nhiễm HIV/AIDS cũng tăng lên, chiếm 10,17% tổng số bệnh nhân.

Trong tháng 8, thành phố sẽ triển khai xây dựng chiến lược phòng chống AIDS giai đoạn 2010 -2020, phát hành bản tin phòng chống AIDS tới 229 xã, phường, các ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trong thành phố, tiếp tục thực hiện các dự án về phòng chống HIV/AIDS, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức cho 300 thanh niên, sinh viên tình nguyện đến 5 Trung tâm Giáo dục Lao động Thường xuyên của thành phố để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho các học viên đang cai nghiện ma túy và gái mại dâm.

Theo TTXVN