Heroin, AIDS lên web
Các Website khác - 08/04/2003

Một website đặc biệt chuyên về vấn nạn heroin và căn bệnh thế kỷ AIDS đã được Nhà văn hóa Thanh niên phối hợp với Đoàn cơ sở Trung tâm Điện toán và truyền số liệu (VDC 2) giới thiệu cùng đông đảo bạn trẻ tại Nhà văn hóa Thanh niên Tp.HCM vào sáng 6/4/2003.

40 thành viên của nhóm thực hiện website đã giới thiệu về những chuyên mục trên website www.heroin-aids.com như: ma túy và HIV/AIDS là gì?, luật hình sự về ma túy, ma túy-những điều cần biết, các trung tâm chữa trị, sốc thuốc và cách xử trí...

Ngoài ra, tại website còn có một diễn đàn trao đổi về heroin, HIV/AIDS và đăng tải những bài viết, những lời tâm sự của những con nghiện, những người trong cuộc đã từng lầm đường lỡ bước nhằm nhắn nhủ giới trẻ hiện nay sống tốt và lành mạnh hơn.

Hiện nay, website đang từng bước được hoàn thiện dưới sự hỗ trợ kỹ thuật, tên miền, thiết kế của VDC 2.

Theo SGGP