Hơn 500 nghìn USD nhằm xóa bỏ lao động trẻ em VN
Các Website khác - 17/02/2003

Sáng mai, tại Hà Nội, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cùng hai bộ LĐTB&XH, GD&ĐT sẽ tổ chức lễ phát động Chương trình quốc gia ngăn chặn và xoá bỏ lao động trẻ em ở Việt Nam. Dự án kéo dài 30 tháng với tổng số tiền đầu tư 500.000 USD do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tương đương 43.000 USD cho dự án. Sau khi hoàn thành, sẽ có khoảng 300 trẻ em được đưa ra khỏi các bãi rác; ít nhất 500 trẻ đang lao động trên đường phố và các làng nghề truyền thống được cung cấp các hình thức giáo dục phù hợp hoặc hỗ trợ để trở lại trường học; 500 trẻ làm việc ở các khu du lịch, giải trí được trợ giúp các dịch vụ xã hội; 200 em là nạn nhân của những kẻ buôn người được cung cấp các dịch vụ tư vấn, giáo dục, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ nhằm tái hoà nhập cộng đồng.

Đây là dự án cuối cùng do Bộ Lao động Mỹ tài trợ, trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đối thoại được thiết lập theo Biên bản ghi nhớ song phương về các vấn đề lao động ký hồi tháng 11/2000. 5 dự án khác đã đi vào hoạt động, tập trung giúp cải thiện các trung tâm dịch vụ việc làm; tạo việc làm cho người tàn tật; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội; thúc đẩy quan hệ tốt trong các ngành công nghiệp và phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.