Mới dừng ở việc thu gom
Các Website khác - 24/12/2001
Phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý
Mới dừng ở việc thu gom

Gái mại dâm ước tính toàn thành phố có trên 10.000 người, nhưng cơ quan chức trách chỉ mới có được hồ sơ quản lý 1.328 người. Vào thời điểm này, hoạt động mại dâm được nhìn nhận quá phức tạp, số gái gọi, thuê bao và gái đứng đường tràn lan. Ma tuý, số người nghiện thống kê lên đến 17.352 người. Cái vòng luẩn quẩn của việc phòng chống mại dâm, ma tuý chỉ mới là thu gom một số ít và hậu thu gom lại là tái nghiện, tái mại dâm...

Các cô gái "tiếp viên" tại một nhà hàng
trá hình bị lập biên bản. Tương lai liệu
họ có thoát ra khỏi "nghề" của mình?
Tuyên truyền - bức tranh tối - sáng
Sở LĐTB&XH cho biết, công tác tuyên truyền phối hợp quận, huyện, ngành, các đoàn thể và trường học về phòng chống tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS, có đến hàng chục ngàn lượt người tham dự. Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH - cho rằng: "Công tác tuyên truyền vẫn chưa đồng bộ, thật ra ngay chính từng người dân, trong mỗi gia đình nhận thức đúng đắn, hiểu biết về tác hại của mại dâm, ma tuý vẫn chưa cao". Ông Minh dẫn ra trường hợp cụ thể về một người vợ cứ nằng nặc đệ đơn xin đưa chồng của mình ra khỏi trung tâm cai nghiện, mặc dù người chồng của bà ta là kẻ nghiện quá nặng. Qua đó cho thấy, việc hiểu biết về tác hại, lây lan nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng xã hội của những người nghiện vẫn chưa được người dân ý thức. Công tác tuyên truyền vận động mọi người tìm hiểu luật phòng chống ma tuý, hoặc ít nhất hiểu biết về ma tuý, mại dâm tác hại như thế nào cho một xã hội tiến lên vẫn là bức tranh tối sáng không rõ ràng. Công tác tuyên truyền giáo dục hiện vẫn còn nhiều người cho rằng chỉ là trách nhiệm một vài cơ quan hữu trách. Ông Minh bức xúc: "Chúng ta đi thu gom, truy tố kẻ bán ma tuý, còn đối với kẻ vừa nghiện vừa buôn bán ma tuý, mà cụ thể là mạng lưới bán lẻ ma tuý vẫn không tấn công được. Phải công nhận rằng bây giờ đi mua ma tuý quá dễ".

Thu gom và tái nghiện
Đó phải chăng là cái vòng chưa phá được trong việc phòng chống tệ nạn xã hội mại dâm, ma túy? Theo bà Võ Thị Bạch Tuyết, GĐ Sở LĐTB&XH, thì một năm qua việc phối hợp triển khai chương trình tái hoà nhập cộng đồng, chống tái nghiện, chữa trị tại cộng đồng còn nhiều khó khăn, mức tái nghiện còn cao (phần đông chưa đủ quy trình chữa trị chiếm tỷ lệ tái nghiện 90%). Chương trình xây dựng xã, phường lành mạnh không có ma tuý, mại dâm, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã được triển khai tại 67 xã, phường nhưng chưa tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. Trong khi đó, tất cả các trung tâm cai nghiện, giáo dục nhân phẩm lại báo động quá tải nghiêm trọng.

Ngoài ra, cần phải nhìn nhận một vấn đề bức xúc là các con nghiện vẫn có thể mua được hoặc chính người thân của họ cung cấp ma tuý để sử dụng. Và cái vòng "kim cô" sẽ không bị phá vỡ nếu những người được cai nghiện về, những cô gái được giáo dục nhân phẩm ra lại rơi vào tình trạng không nghề, không nghiệp, thậm chí cộng đồng, gia đình vẫn đặt nặng thành kiến...ắt tái đường cũ là khó tránh khỏi. Cho dù UBND thành phố có tốn 17.000 tỉ đồng cho việc phòng chống mại dâm, ma tuý mà vẫn chỉ dừng lại ở việc thu gom, cai nghiện, giáo dục rồi...về. Còn việc thứ hai vẫn bỏ hổng, đó là chống tái nghiện, chống thất nghiệp cho các cô gái đã phục hồi nhân phẩm,... Phùng Bắc