Năm 2010: thế giới sẽ có khỏang 25 triệu trẻ em mồ côi do AIDS
Các Website khác - 29/07/2004

Đó là theo một bản báo cáo của Quỹ quốc tế về “Niềm Hy vọng và trẻ em bị tác động bởi AIDS” phát đi vào ngày 07/4 vừa qua.Theo báo cáo này, số lượng trẻ em bị mất cha hoặc mẹ, hoặc mất cả cha và mẹ do AIDS trên toàn thế giới ước tính sẽ đạt tới 25 triệu cháu vào năm 2010, tăng gần gấp đôi con số 13,4 triệu cháu mồ côi do AIDS hiện nay. Ngoài ra, báo cáo còn cho biết, trong số hơn 40 triệu người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống trên trái đất đến cuối năm 2003 có khoảng 2,5 triệu người trong độ tuổi dưới 15 và khoảng 11,8 triệu người trong độ tuổi từ 15 – 24.

Anh Ly (Theo HIV/AIDS Newsroom)