Tập huấn kỹ năng phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc
Các Website khác - 27/08/2004

Tập huấn kỹ năng phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc

Lớp tập huấn khai mạc ngày 26.8 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Chủ tịch TLĐ Đỗ Đức Ngọ và ông Patrick Burke - điều phối viên Dự án "Phối hợp quản lý một cách chiến lược các giải pháp phòng chống AIDS tại nơi làm việc" (SMARTWork) cùng đại diện Bộ LĐTBXH, Phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI).

Tham gia lớp tập huấn có gần 50 học viên là CB trực tiếp tham gia công tác phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc, tuyên truyền viên của CĐ thuộc 15 tỉnh đã và chưa tham gia Dự án SMARTWork.

Trong 2 ngày, học viên sẽ trao đổi, tìm hiểu những thông tin, kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; cập nhật các vấn đề quan trọng có liên quan đến phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc; trao đổi và thực hành một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc.

SMARTWork là chương trình giáo dục và phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc do Bộ LĐ Hoa Kỳ tài trợ và được Viện Hàn lâm phát triển giáo dục (AED) thực hiện ở 6 nước, trong đó có VN. Tại VN, Dự án SMARTWork được thực hiện trên mô hình 3 bên giữa Chính phủ (Bộ LĐTBXH) - doanh nghiệp (VCCI) - người LĐ (TLĐ) và tập trung vào việc xây dựng năng lực, phát triển chính sách, nâng cao nhận thức về phòng ngừa HIV/AIDS. T.E.A