Thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam
Các Website khác - 23/05/2005

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 432/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế.

Theo Quyết định này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vietnam Adminstration of HIV/AIDS Contronl ( viết tắt là VAAC), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; có trụ sở làm việc tại Hà Nội.

Cục có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

Quyết định đồng thời đổi tên Cục Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

  • Lệ Hà