Bổ sung đơn giá bồi thường khu dân cư Tân Hóa - Lò Gốm
Các Website khác - 06/09/2005

(NLĐ)- UBND TP vừa phê duyệt đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án thành phần số 1 nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm trên địa bàn quận 6 (thuộc tiểu dự án nâng cấp đô thị TP).

Cụ thể, tại vị trí mặt tiền đường An Dương Vương, đoạn từ đường Bà Hom đến đường Tân Hòa Đông, phường 13 có đơn giá bồi thường 3.250.000 đồng/m2 (đất thu hồi một phần diện tích) và 6.500.000 đồng/m2 (đất thu hồi toàn bộ diện tích). Trọn đường Bà Ký, phường 9, đoạn có chiều rộng từ 5 m trở lên có đơn giá bồi thường 2.975.000 đồng/m2 (thu hồi một phần) và 5.950.000 đồng/m2 (thu hồi toàn bộ); đoạn có chiều rộng từ 3 m đến dưới 5 m có đơn giá bồi thường là 2.550.000 đồng/m2 (thu hồi một phần) và 5.100.000 đồng/m2 (thu hồi toàn bộ); đoạn có chiều rộng dưới 3 m có đơn giá bồi thường là 2.125.000 đồng/m2 (thu hồi một phần) và 4.250.000 đồng/m2 (thu hồi toàn bộ).

M. Nam