Bộ trưởng hãy tự giám sát
Các Website khác - 28/11/2005

SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Bộ trưởng hãy tự giám sát


Lê Thanh Phong
Tại các phiên chất vấn của Quốc hội, các bộ trưởng trả lời câu hỏi của đại biểu, giải thích, có khi đưa ra lời xin lỗi và hứa là sẽ giải quyết. Lần họp Quốc hội nào cũng diễn ra tương tự.

Cử tri cả nước đã từng quan tâm theo dõi truyền hình trực tiếp các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là những buổi chất vấn các thành viên Chính phủ. Cử tri cũng đã từng hài lòng khi có những vị bộ trưởng nhận trách nhiệm và đưa ra những lời hứa "như đinh đóng cột". Để rồi, sau đó thất vọng vì ít thấy thực hiện. Xuân thu nhị kỳ, các phiên họp khác bộ trưởng tiếp tục hứa, rồi các tồn tại, tiêu cực vẫn xảy ra, thậm chí ngày một nghiêm trọng hơn.

Chất lượng bộ trưởng cao hay không phải lấy kết quả từ trong thực tiễn làm thước đo, chứ không phải là những lời hứa. Vì vậy, trong kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhắc nhở các đại biểu hãy nhớ thật kỹ, thật lâu lời giải trình và cam kết giải quyết các tồn tại của ngành mình của các vị bộ trưởng để thực hiện việc giám sát.
Đại biểu Quốc hội ghi nhớ, cử tri cả nước cũng sẽ không quên những gì các vị bộ trưởng đã đăng đàn diễn thuyết và đưa ra lời hứa trước nhân dân. Nếu cứ tiếp tục hứa mà không làm, dân sẽ không còn tin vào các vị bộ trưởng.

Cho nên, cuối cùng, điều mà các cử tri mong muốn nhất là các vị bộ trưởng hãy nhớ lấy lời hứa của mình và tự thực hiện giám sát chính những lời hứa ấy. Bộ trưởng phải quyết tâm làm bằng được điều mình hứa như những người trọng chữ tín. Lấy cả mạng sống mình để thủ tín, đôi khi những người dân thường áo vải còn dám làm, người có vị trí lớn trong xã hội chẳng lẽ lại không?