Bộ trưởng sẽ không đọc báo cáo trả lời chất vấn
Các Website khác - 29/03/2006

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI:
Bộ trưởng sẽ không đọc báo cáo trả lời chất vấn

* Đề nghị Chính phủ báo cáo về đình công, bãi công.
* Quốc hội cần có kênh phát thanh, truyền hình riêng về kỳ họp Quốc hội.


Ngày 28.3, phiên họp thứ 38 của UBTV Quốc hội tiếp tục họp cho ý kiến về các dự án luật. Trong phiên họp này, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI sẽ khai mạc ngày 16.5 và bế mạc vào ngày 27.6. Kỳ họp thứ 9 sẽ thông qua 7 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, gồm: Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Luật sư; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Công nghệ thông tin; Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật khác. Một nội dung quan trọng mà dư luận xã hội và cử tri quan tâm là tình hình giáo dục cũng sẽ được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2005; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2006; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Quốc hội sẽ xem xét việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai; Báo cáo giám sát của UBTV Quốc hội, UB Về các vấn đề xã hội, UB Quốc phòng và an ninh và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Về chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhấn mạnh: "Kỳ họp tới sẽ đổi mới, văn bản trả lời chất vấn sẽ gửi trước cho đại biểu nghiên cứu. Bộ trưởng ra trước Quốc hội không phải đọc nữa và chất vấn phải đi đến cùng vấn đề". Trong báo cáo chuẩn bị kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cũng nêu một số ý kiến đòi hỏi cải tiến chất vấn và trả lời chất vấn.

Thời gian trên diễn đàn chất vấn chỉ dành cho việc đối thoại, tranh luận trực tiếp, phần trả lời chất vấn đã được chuẩn bị thành văn bản gửi trước đến đại biểu Quốc hội, không đọc tại hội trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động chất vấn "chưa đi đến cùng của vấn đề" khi chưa có một nghị quyết của Quốc hội về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhấn mạnh là đề nghị Chính phủ có một báo cáo chuyên sâu về tình hình đình công, bãi công trước Quốc hội vì đình công là vấn đề lớn.

Về tuyên truyền cho kỳ họp, Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu gợi ý Quốc hội cần có kênh phát thanh, truyền hình riêng để cho cử tri được thường xuyên theo dõi hoạt động của Quốc hội.

Đ.L.T