Đối tượng KT3 Hà Nội được cấp sổ đỏ thế nào?
Các Website khác - 12/12/2005

(VietNamNet) - Kể từ ngày 8/12, các hộ KT3 sẽ lần đầu tiên được xét cấp “sổ đỏ”. Cùng với quyết định trên UBND TP Hà Nội đã ban hành 4 quyết định liên quan đến vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (hay còn gọi là “sổ đỏ”) cho các đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang cư trú trên địa bàn (diện KT3).

Soạn: AM 647203 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Người dân ngồi chờ làm sổ đỏ.

Một trong những quyết định trên là để bổ sung các quy định tại Quyết định số 23/2005/QĐ-UB về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (GCN) trên địa bàn.

Theo đó, Điều 4 Quyết định 23 được bổ sung: “Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội sẽ được xét cấp GCN khi thuộc các trường hợp:

Người được thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về thừa kế; nhà ở, đất ở là tài sản chung của vợ chồng nhưng trên giấy tờ chỉ ghi tên vợ hoặc tên chồng (người đã có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội), khi xét cấp GCN được ghi bổ sung tên chồng hoặc vợ (người không có hộ khẩu thường trú) vào GCN;

Người được công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực thi hành; người được công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Ngoài các đối tượng trên, người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã mua, nhận chuyển nhượng hoặc được tặng cho nhà đất của người có một trong các loại giấy tờ về nhà đất quy định tại quyết định 23, cũng sẽ được xét cấp GCN khi có đủ các điều kiện: có việc làm ổn định tại Hà Nội theo quyết định điều động hoặc tuyển dụng, hợp đồng lao động; được tổ chức, đơn vị qun lý và sử dụng lao động xác nhận, có đóng bảo hiểm lao động xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin cấp GCN); không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Cũng theo các quy định mới, ngoài việc phải thực hiện đúng thủ tục hồ sơ quy định định tại Quyết định số 23, hồ sơ xin xét cấp GCN của các hộ KT3 phải bổ sung thêm: Giấy xác nhận của đơn vị quản lý và sử dụng lao động về hiện trạng công tác hoặc lao động, việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, kèm theo bản sao Sổ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, hộ KT3 cần thêm bản sao Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (còn thời hạn) hoặc Giấy xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú về việc không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội.

Đối với những trường hợp nhà đất là tài sản chung của vợ chồng, đã được cấp GCN nhưng trước đây do vợ (hoặc chồng) không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nên chưa có tên trong GCN, nay nếu có yêu cầu thì được bổ sung tên chồng (hoặc vợ) vào GCN. Về trách nhiệm thực hiện việc đính chính GCN, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội thực hiện bổ sung đối với GCN do UBND TP cấp, Phòng TN-MT các quận, huyện thực hiện bổ sung đối với GCN do UBND quận, huyện cấp.

Cùng việc với bổ sung Quyết định số 23, UBND TP cũng bổ sung Quyết định số 156/2004/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn.

Theo đó, người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã mua, nhận chuyển nhượng nhà đất của người đã có GCN quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, GCN quyền sử dụng đất ở được làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khi hội đủ các điều kiện nhưng đã nói ở trên.

Quyết định thứ 3 và thứ 4, UBND TP quy định rõ về việc cấp GCN cho các trường hợp KT3 đã nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội.

  • Kiều Minh