Gây thiệt hại cho lao động xuất khẩu, DN sẽ bị rút giấy phép
Các Website khác - 14/01/2006

Chiều qua, giới thiệu về dự án Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Lương Trào khẳng định, luật mới này sẽ chỉ cho phép tồn tại những đơn vị xuất khẩu lao động mạnh, có uy tín. 150 doanh nghiệp hoạt động hiện nay sẽ được thanh lọc.

Ông Trào khẳng định, nhiều doanh nghiệp rất yếu trong việc tìm kiếm khai thác thị trường, đào tạo, quản lý lao động đang làm việc tại nước ngoài. "Cần sàng lọc, chỉ để lại doanh nghiệp mạnh. Luật này là cơ sở pháp lý để thực hiện việc đó", ông Trào nói. Hiện, thị trường xuất khẩu lao động của VN chưa được mở rộng. Số lao động đưa đi mỗi năm chưa vượt quá 100.000.

Lao động chuẩn bị sang Malaysia. Ảnh: N.T.

Với quan điểm này, dự luật quy định rất chặt chẽ việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài, như: phải ký quỹ, người điều hành có trình độ đại học trở lên, có đề án hoạt động... Giấy phép sẽ bị thu hồi nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, giải thể hoặc phá sản; trong 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép mà chỉ đưa được 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài; bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho lao động.

Tránh tình trạng doanh nghiệp bán giấy phép, gây nhiễu thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi lao động, tại khoản 2, điều 7, dự luật ghi: doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội quyết định cấp, đổi và thu hồi giấy phép.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có được phép tham gia xuất khẩu lao động? Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp FDI vì nếu được phép sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là khai thác khả năng, lợi thế của đối tác nước ngoài trong việc tìm kiếm thị trường. Hơn nữa, việc cho nhiều loại hình doanh nghiệp cùng tham gia trên một sân chơi cũng là phù hợp với Luật doanh nghiệp và xu thế hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo dự luật thì chỉ doanh nghiệp 100% vốn trong nước mới được phép tham gia xuất khẩu lao động. Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Thanh Hòa giải thích: "Ban soạn thảo cho rằng, xuất khẩu lao động là loại dịch vụ có nhiều yếu tố đặc thù như: địa điểm làm việc ở nước ngoài, các quan hệ lao động đều có yếu tố nước ngoài. Mặt khác, đây cũng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, quy định như dự luật là không trái với Luật doanh nghiệp".

Dự luật gồm 8 chương, 62 điều, dự kiến được trình Chính phủ vào tháng 2, lấy kiến trong kỳ họp Quốc hội giữa năm và thông qua vào kỳ họp cuối 2006.

Như Trang