Mức ăn ca không được vượt quá lương tối thiểu
Các Website khác - 04/10/2005
Kỹ sư điều độ. Ảnh: N.T.

Mức ăn giữa ca tính theo số ngày công chế độ trong tháng đối với công nhân, nhân viên, viên chức làm việc trong công ty nhà nước không được vượt quá mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng một tháng.

Đây là điểm mới của thông tư 25 do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành ngày 4/10. Văn bản mới này nhằm hướng dẫn thực hiện nghị định số 118 về điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A xếp lương ngạch chuyên viên bậc 5, hệ số 3,58 và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,2, phụ cấp thu hút mức 20%. Việc điều chỉnh mức lương, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp thu hút của ông A được tính như sau:
- Mức lương là: 3,58 x 350.000 đồng/tháng = 1.253.000 đồng/tháng
- Mức phụ cấp trách nhiệm công việc là: 0,2 x 350.000 = 70.000 đồng/tháng
- Mức phụ cấp thu hút là: 20% x (3,58 x 350.000) = 250.600 đồng/tháng.

Theo đó, lương của công nhân viên chức sẽ được tính như sau: Lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc; hệ số lương chuyên môn nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng một tháng.

Nếu doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng một tháng để điều chỉnh mức lương ghi trong hợp đồng lao động; đơn giá trả lương; tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ nhân với 1,207

Cũng ngày 4/10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 27 hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định 118. Theo đó, công nhân viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu; công nhân viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn thì từ ngày 1/10, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ bằng mức lương tháng 9 nhân với 1,207.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tử tuất thì từ ngày 1/10, mức trợ cấp mới sẽ bằng mức trợ cấp tháng 9 nhân với 1,207. Người bị chết trước ngày 1/10 mà thân nhân chưa nhận tiền mai táng và tiền tuất thì tiền mai táng, tiền tuất của thời gian trước ngày 1/10 được trả theo mức tháng 9.

Người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản mà từ ngày 1/10 trở đi vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp, thì khoản trợ cấp này được tính theo mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng một tháng. Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động được hưởng phụ cấp chuyển ngành thì khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng một tháng.

Người về hưu sống cô đơn thì mức lương hưu được hưởng là 525.000 đồng/tháng. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hằng tháng cư trú ở nơi có phụ cấp khu vực, thì mức phụ cấp khu vực tính theo mức lương tối thiểu chung 350.000 đồng/tháng.

Như Trang