Quốc hội đổi mới việc chất vấn, thảo luận luật
Các Website khác - 18/10/2005
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

8h30 sáng nay, Chủ tịch Nguyễn Văn An khai mạc kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 11. Quốc hội sẽ đổi mới việc chất vấn theo hướng làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo nơi xảy ra vụ việc. Các dự luật được thảo luận tại 2 hội trường. Việc miễn nhiệm ông Lê Minh Hoàng được xem xét vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình dự kiến, sau phần khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, phương hướng nhiệm vụ năm 2006. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Ngân sách Nguyễn Đức Kiên đọc báo cáo thẩm tra.

Tiếp theo là các báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán ngân sách năm 2006, tờ trình phương án bổ sung ngân sách trung ương năm 2006 và báo cáo công tác của ngành toà án.

Chiều 17/10, tại phiên họp trù bị, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2005, Chủ tịch Nguyễn Văn An nhận xét, dù gặp rất nhiều khó khăn như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, nền kinh tế vẫn có thể đạt mức tăng trưởng 8,4% - cao nhất trong những năm qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ của năm 2006 và những năm tiếp theo rất nặng nề.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn An, tại kỳ họp lần này, sẽ đổi mới chất vấn theo hướng ''giảm số lượng, nâng cao chất lượng''. Như vậy, số thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại kỳ họp này có thể sẽ giảm so với kỳ họp lần thứ 7. Mỗi Bộ trưởng có 20 phút để thuyết trình những vấn đề đại biểu chất vấn bằng văn bản, dành phần lớn thời gian trả lời trực tiếp chất vấn tại hội trường.

Thay vì chỉ thảo luận tại Ba Đình như thông lệ, kỳ họp này việc bàn thảo các dự luật sẽ được tiến hành cùng một lúc tại 2 hội trường. Các dự luật khối tư pháp, nhà nước sẽ thảo luận tại Hội trường Ba Đình, các dự luật khối kinh tế tại Hội trường 37 Hùng Vương, HN. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh, việc cải tiến quy trình này nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận, tăng số lượng đại biểu phát biểu và chất lượng các dự luật được xem xét, thông qua.

Cũng trong phiên họp này, Quốc hội sẽ xem xét một số báo cáo chuyên đề về việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Đó là báo cáo về việc thực hiện chương trình 5 triệu ha rừng; việc tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ở TP HCM và một số tỉnh thành; kết quả giám sát việc thực hiện chương trình 135, nghe và thảo luận báo cáo giám sát về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Đây là những vấn đề lớn, giành được sự quan tâm của nhiều đại biểu nên sẽ được bố trí gần như cùng thời gian chất vấn.

Trong những ngày cuối kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét việc miễn nhiệm tư cách đại biểu của ông Lê Minh Hoàng. Ông này vừa bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái trong vụ tiêu cực điện kế điện tử. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét việc bầu chức danh Tổng kiểm toán để đảm bảo việc thực thi luật kiểm toán có hiệu lực từ 1/1/2006.

15 dự luật và nghị quyết sẽ được thông qua:

1. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)
2. Luật hối phiếu
3. Luật sở hữu trí tuệ
4. Luật giao dịch điện tử
5. Luật nhà ở
6. Luật thanh niên
7. Luật công an nhân dân
8. Luật phòng, chống tham nhũng
9. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10. Luật doanh nghiệp
11. Luật đầu tư
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo
14. Luật đấu thầu
15. Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006

9 dự luật sẽ được cho ý kiến:

1. Luật bảo hiểm xã hội
2. Luật kinh doanh bất động sản
3. Luật hàng không dân dụng Việt Nam
4. Luật công nghệ thông tin.

Nhóm phóng viên