Quốc hội Việt Nam tròn 60 tuổi
Các Website khác - 05/01/2006

"60 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng của cơ quan lập pháp. Bên cạnh đó, Quốc hội không ngừng hoàn thiện chức năng giám sát và tích cực tham gia chống tham nhũng", Chủ tịch Nguyễn Văn An phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Điểm lại hoạt động của Quốc hội 60 năm qua, Chủ tịch Nguyễn Văn An khẳng định, Quốc hội khoá 1 là một nhiệm kỳ đặc biệt kéo dài 15 năm. Chính nhiệm kỳ này đã cho ra đời bản Hiến pháp đầu tiên đặt nền móng cho nền dân chủ Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của dân tộc. Trên nền tảng tư tưởng cốt lõi của Hiến pháp năm 1946, Quốc hội đã thông qua các Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 kế thừa và hoàn thiện Nhà nước do dân, vì dân. Nhiều đạo luật quan trọng đã được Quốc hội ban hành nhằm thể chế hoá quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quản lý xã hội theo chế độ pháp quyền.

Quốc hội cũng đã thực hiện quyền giám sát tối cao, kiểm tra sự chỉ đạo điều hành của bộ máy Nhà nước. Đặc biệt trong những năm gần đây Quốc hội đã liên tục có những đổi mới trong chất vấn - một trong những hình thức giám sát hiệu quả mà người dân luôn kỳ vọng.

Tại buổi lễ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những bước tiến của Quốc hội trong 60 năm qua. Ông khẳng định, Quốc hội ngày càng xứng đáng là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nền tảng pháp lý hoàn thiện nhất. "Trong những năm tới, Quốc hội sẽ thực hiện xuất sắc những chức năng cơ bản và quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Trịnh Vũ