Tập huấn tại cơ sở
Các Website khác - 26/10/2005

Tập huấn tại cơ sở

Lâu nay trong hệ thống CĐ, việc thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục luôn được chú trọng. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khác nhau mà phần lớn đối tượng các lớp tập huấn cấp tỉnh, CĐ ngành mới chỉ là CB CĐ các cấp.

Hiện LĐLĐ Vĩnh Phúc đã thay đổi cách làm, tổ chức tập huấn tại cơ sở với đối tượng là CNLĐ trực tiếp. Gần đây nhất là tập huấn về nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, công tác bảo hộ LĐ cho gần 400 CNLĐ của Cty gốm xây dựng Đoàn Kết, Vườn quốc gia Tam Đảo, Lâm trường Tam Đảo, Cty khai thác thuỷ lợi công trình Tam Đảo.

Việc tập huấn tại cơ sở được tiến hành từ bước chọn 1 doanh nghiệp làm địa điểm rồi đề nghị các doanh nghiệp gần đó tạo điều kiện cho người LĐ cùng sang dự. Qua thực tế cho thấy, có không ít người LĐ trực tiếp chưa từng bao giờ được tham dự các lớp tập huấn và mọi kiến thức đối với họ đều là mới.

Đó chính là yếu tố để LĐLĐ Vĩnh Phúc quyết tâm nâng cao kiến thức cho người LĐ thông qua các lớp tập huấn tại cơ sở.

Sắp tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp tập huấn cho CNLĐ khu công nghiệp. Nếu việc tuyên truyền, tập huấn chỉ dừng ở đối tượng CB CĐ, kể cả CB CĐ bộ phận thì chưa chắc kiến thức đến được với người LĐ vì cả những lý do khách quan và chủ quan. Nhưng kết quả sẽ ngược lại nếu với cùng mức kinh phí đó, CĐ đưa các lớp tuyên truyền về tại các cơ sở.

Hà Linh