Thêm nhiều người ngoại tỉnh được nhập hộ khẩu thành phố
Các Website khác - 19/10/2005

(VietNamNet) - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Sau nghị định 108 về đăng ký và quản lý hộ khẩu gây xôn xao dư luận, thông tư hướng dẫn này một lần nữa khẳng định, sẽ có nhiều lao động ngoại tỉnh có cơ hội mang hộ khẩu "thành phố".

Nhà hợp pháp: Chỉ cần xác nhận của phường

Soạn: AM 590116 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sẽ có đột phá trong chuyện hộ khẩu.

Tại thông tư này, điều kiện về nhà ở hợp pháp để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố gồm: Nhà có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhà ở qua mua bán, tặng cho, thừa kế chưa làm thủ tục chuyển nhượng (đã được UBND xã, phường, thị trấn tại đó xác nhận hoặc được cơ quan công chứng nhà nước chứng thực).

Ngoài ra, nhà ở đáp ứng điều kiện nhập hộ khẩu là: Nhà xây trên đất có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền; Nhà ở có hợp đồng mua nhà và có biên bản giao nhà (kể cả mua trả góp) của cá nhân với cơ quan, tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở; Nhà có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoá giá, bán thanh lý, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê... Ngay cả nhà có giấy tờ về nhà ở, đất ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước đây (nhà qua cải tạo ở miền Bắc, nhà được cấp ở miền Nam trước và sau giải phóng...) cũng được chấp nhận.

Nhà có hợp đồng thuê nhà với tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật cũng được chấp nhận. Với những người thuê nhà của chủ không có chức năng kinh doanh nhà thì phải được chủ nhà đồng ý bằng văn bản. Riêng nhà ở nhờ thì phải đảm bảo diện tích tối thiểu trên một đầu người nếu UBND tỉnh, TP trực thuộc TW quy định. Đối với những nơi chưa quy định thì không áp dụng điều kiện về diện tích tối thiểu.

Giải quyết đăng ký thường trú: Không quá 15 ngày

Thông tư cũng chỉ rõ, trong thời hạn 7 ngày (đối với địa bàn thành phố, thị xã) và 10 ngày (đối với các địa bàn khác) kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới, đại diện hộ gia đình phải đến nơi tiếp dân tại trụ sở công an xã, quận, huyện, thị xã, thành phố... (tuỳ từng địa phương) để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc đối với thành phố, thị xã và 15 ngày đối với khu vực khác, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan công an nơi công dân chuyển đến phải giải quyết hộ khẩu cho công dân. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết  thì được kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Người đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố, thị xã cần có hợp đồng lao động dài hạn tại thành phố, thị xã. Trường hợp đăng ký hộ khẩu về thành phố trực thuộc Trung ương cần có thêm giấy đăng ký tạm trú liên tục 3 năm trở lên, không thuộc diện cấm cư trú.  

  • Phạm Cường

Bạn đồng tình hay phản đối chính sách mở rộng hộ khẩu tại các thành phố lớn?