Thủ tướng bãi bỏ 4 văn bản đã lạc hậu
Các Website khác - 01/06/2006
Thủ tướng bãi bỏ 4 văn bản đã lạc hậu

Ngày 31.5, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có các quyết định số 128;129; 130;131 về việc bãi bỏ các quyết định về danh mục Bí mật nhà nước trong ngành GTVT, ngành hàng không dân dụng, quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tàu biển tại Việt Nam và bãi bỏ quyết định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ Hàng hải. Các quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo. C.Tùng