Vì sao phụ nữ ngoại tình?
Các Website khác - 28/11/2004

Một nghiên cứu tại bệnh viện St. Thomas ở Luân Đôn nói rằng có thể gene di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc một số phụ nữ ngoại tình.

Các nhà khoa học tại đây nghiên cứu 1600 cặp song sinh nữ, loại cùng trứng và khác trứng ở độ tuổi từ 18 đến 83.

Kết quả nghiên cứu cho rằng yếu tố di truyền quyết định tới 40% khả năng phản bội chồng hay bạn tình nam của các phụ nữ.

Còn trong 60% còn lại thì các yếu tố môi trường, xã hội và văn hóa đóng vai trò chính.

Trong các cặp sinh đôi cùng trứng, nếu một người có xu hướng dễ ngoại tình thì chị em song sinh của người ấy cũng có 'tính dễ phản bội' như vậy.

Các nhà khoa học không tác biệt được ra gene nào là gene 'ngoại tình' mà chỉ có thể đánh dấu được ba cặp nhiễm sắc thể gene đó hay nhóm gene đó.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học tại bệnh viên St. Thomas sẽ nghiên cứu đàn ông để biết xem gene ngoại tình có trong hệ di truyền của nam giới hay không.

Hiện chưa thấy các nhà triết học, xã hội học và đạo đức học bình luận gì về nghiên cứu này.