Bí quyết quan trọng trong phép xử thế
Các Website khác - 25/07/2005
Muốn dẫn dụ ai làm việc theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin các bạn nhớ kỹ điều ấy. Xin các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào khác.

Đã đành, bạn có thể chĩa súng vào bụng một người qua đường mà bắt người đó cởi đồng hồ ra đưa cho bạn. Bạn cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi bạn quay lưng đi, bằng cách dọa tống cổ người ta ra cửa. Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít vâng lời được. Nhưng những cách tàn bạo đó có những phản ứng tai hại lắm. Muốn cảm động ai và dẫn dụ người đó hành động, chỉ có một cách là người ta muốn gì cho người ta cái đó.