Microsoft giới thiệu dịch vụ bản đồ trực tuyến mới
Các Website khác - 09/12/2005
Microsoft vừa giới thiệu phiên bản thử nghiệm beta Windows Live Local, một dịch vụ bản đồ kết hợp chức năng quan sát vệ tinh và chỉ dẫn đường đi kèm niên giám trang vàng. Phần mềm mới được Microsoft đưa ra như một phiên bản Windows trực tuyến.

Phần mềm Windows Live Local được hỗ trợ bởi dịch vụ bản đồ Virtual Earth và công cụ nền định vị cục bộ cho phép người sử dụng quan sát được ở góc nhìn 45 độ những thành phố lớn trên thế giới. Hình ảnh quan sát được chụp bởi các máy bay tầm thấp và tích hợp với bản đồ vệ tinh để tạo góc nhìn 360 độ từ bốn hướng. Các công cụ và mảnh hình ảnh cho phép thay đổi, di chuyển hướng nhìn và phóng hình ảnh.

Người sử dụng dịch vụ Windows Live Local cũng có thể chỉ vào bất cứ nơi nào trên bản đồ muốn đi và lấy ngay được chỉ dẫn đường, thậm chí nơi chưa biết địa chỉ. Chỉ dẫn đường đi lựa chọn cũng đã được mở rộng cho phép người sử dụng sử dụng hình ảnh vệ tinh và xác định bản đồ kiến trúc trên tuyến đường.

Những chức năng khác gồm phiên bản cập nhật xác định vị trí Microsoft Location Finder cho người sử dụng thiết bị không dây nhờ các bản đồ với những thông tin về địa điểm chia sẻ với mọi người qua thư điện tử và nhắn tin.

Theo ông Christopher Payne, phó chủ tịch dịch vụ tìm kiếm MSN Search của Microsoft, công ty tin tưởng Windows Live Local sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho người sử dụng dịch vụ bản đồ. Việc kết hợp các hình ảnh trên không, bản đồ địa phương, chỉ dẫn đường đi cải tiến và khả năng chia sẻ thông tin cung cấp cho người sử dụng công cụ mạnh mẽ và dễ dàng để xác định đường đi.

Theo Theo CNET