Midori sẽ là hệ điều hành chấm dứt 'thời đại Windows"
Các Website khác - 01/08/2008

 

Ảnh: Dnzone.
Microsoft vừa tiết lộ kế hoạch phát triển một nền tảng lấy Internet là trung tâm để sử dụng song song các nguồn dữ liệu trong máy và chia sẻ trên mạng, giúp ứng dụng chạy trên mọi nền tảng thiết bị khác nhau và đưa người dùng vào kỷ nguyên luôn luôn kết nối.

Midori là một nhánh trong dự án hệ điều hành Singularity của Trung tâm nghiên cứu Microsoft, được thiết kế để chạy trực tiếp trên phần cứng máy (x86, x64, ARM), đặt trên chương trình hệ thống cung cấp môi trường ảo Windows Hyper-V hay thậm chí một quy trình của Windows.

Một trong số mục tiêu của các ứng dụng Midori là tương thích và vận hành được với những chương trình Windows để bước chuyển tiếp lên hệ điều hành mới sẽ diễn ra "êm ái". Nguyên tắc chủ chốt của Midori chính là hỗ trợ các hoạt động cùng lúc, hay còn gọi là điện toán đám mây (cloud computing) vì các nguồn điện toán như phần mềm, dịch vụ... sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng (trên mặt đất) để người dùng kết nối nhanh chóng.

Để làm được điều này cần 3 khối hợp nhất, bao gồm: các kỹ thuật thực thi, một cụm nền tảng và một mô hình lập trình có thể hỗ trợ kết nối liên tục. Trong bối cảnh đó, các dịch vụ của hệ điều hành như lưu trữ sẽ được cung cấp cho ứng dụng bằng chính hệ điều hành hoặc qua một môi trường chia sẻ dữ liệu tin cậy.

Những ứng dụng cho Modori sẽ được viết bằng các ngôn ngữ .NET, sẽ được kiểm tra lỗi bằng trình biên soạn Bartok thuộc dự án Microsoft Search. Larry O’Brien, một chuyên gia phân tích độc lập, cho biết các ngôn ngữ .NET trong Midori sẽ tạo ra một mô hình lập trình mới an toàn hơn cho hệ thống, có thể chuyển một phép tính lên GPU hay các lõi xử lý khác nhau, loại bỏ được gián đoạn giữa thời gian vận hành của hệ điều hành và máy ảo.

Không giống như Windows, Midori sẽ được thiết kế để có các ưu thế về hoạt động và bảo mật ngay từ đầu. Nó sẽ có ranh giới rạch ròi giữa các thành phần để việc vận hành thành phần này không làm ảnh hưởng tới cái khác. Ngoài ra, hạ tầng quản lý tài nguyên RMI sẽ có cơ thế kiểm soát băng thông IO (dữ liệu nhập/xuất), bộ nhớ, điện, thời gian phản ứng... Hạn mức đối với tài nguyên cũng sẽ được ứng dụng để loại bỏ rủi ro tấn công từ chối dịch vụ DDoS.

Theo Việt Toàn - VNExpress