Verisign và ICANN thỏa thuận về tên miền .com
Các Website khác - 02/03/2006
Cơ quan quản lý tên miền Internet ICANN vừa phê chuẩn thỏa thuận gây tranh cãi về tương lai của tên miền .com.

Thỏa thuận này sẽ giúp hãng Verisign của Mỹ được quyền kiểm soát tên miền .com cho đến tận năm 2010 và cho phép họ nâng mức giá bán tên miền lên cao gấp bốn lần nữa trong vòng sáu năm tới.

Về phần mình, ICANN sẽ nhận được một khoản tiền trị giá 625.000 USD để hỗ trợ giám sát việc thi hành thỏa thuận mới này. Tổ chức này cũng sẽ nhận được một khoản tiền hằng năm là 6 triệu USD và sẽ tăng lên 12 triệu USD vào năm 2009.

Thỏa thuận này đã khiến cho nội bộ của ICANN bị chia rẽ. Những người chỉ trích thì nói rằng thỏa thuận này rõ ràng đã công nhận sự độc quyền hoàn toàn của Verisign đối với dạng tên miền mang tính biểu tượng này. Tại một buổi họp đặc biệt được tổ chức trong tuần này, chín thành viên của Ủy ban ICANN đã bỏ phiếu thuận cho thỏa thuận, năm người bỏ phiếu chống và một người bỏ phiếu trắng. Sau khi được phê chuẩn, thỏa thuận này đã được chuyển tới Bộ Thương mại Mỹ, nơi có quyền công nhận cuối cùng những quyết định của ICANN.

Việc phê chuẩn thỏa thuận giữa ICANN và Verisign sẽ chấm dứt những kiện tụng giữa hai bên. Những hành động pháp lý này đã bùng phát sau khi Verisign giới thiệu một dịch vụ tìm kiếm có tên là Site Finder.

Khi người dùng tìm kiếm một tên miền .com đã hết hạn hoặc không tồn tại, Site Finder sẽ hướng họ tới website của Verisign và đề nghị họ mua tên miền đó thay vì hiển thị một thông báo lỗi. Sau khi đóng cửa Site Finder theo yêu cầu của ICANN, Verisign đã kiện tổ chức này ra tòa và cho rằng ICANN không có quyền áp đặt đối với công ty này. Và đáp lại, ICANN cũng đưa đơn kiện ngược lại Verisign.

Trong một bản thông cáo, ICANN viết: "Nếu được phê chuẩn, thỏa thuận này sẽ mở đường cho một mối quan hệ mới giữa ICANN và Verisgn, giúp ICANN dễ dàng hơn trong việc kiểm soát hệ thống tên miền Internet".

Mặc dù thỏa thuận này sẽ được Bộ Thương mại thông qua, nhưng một nhà chính trị Mỹ đã viết một bức thư phản đối nó. Nghị sĩ Rick Boucher đã phản đối một phần trong thỏa thuận giúp cho Verisign quyền "có thể tiếp tục" việc kiểm soát tên miền .com khi hợp đồng với ICANN phải đàm phán lại vào năm 2012.

Những người chỉ trích khác thì nói rằng quyền này thực ra đã giúp Verisign kiểm soát vĩnh viễn tên miền .com. Ngoài ra, những lời chỉ trích còn hướng vào việc Verisign được phép tăng giá tên miền .com 7% trong sáu năm tới.

Sự chống đối thỏa thuận này đã lan rộng trong số các hãng đăng ký tên miền. Những công ty này đã hợp tác với nhau thành lập Liên minh vì sự minh bạch Internet (CFit) và liên minh này đã kêu gọi ICANN từ bỏ thỏa thuận nói trên.

Theo Theo BBC