Bàn giải pháp chống kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 07/09/2005

Hội thảo khoa học "Chống phân biệt và kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS" đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 5/9 với sự tham dự của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm đưa ra sáng kiến để chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam.

Tại hội thảo, do Ban Khoa giáo Trung ương, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) phối hợp tổ chức, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm một số khái niệm về kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, các dạng kỳ thị và hậu quả của phân biệt đối xử đối với những người có liên quan đến HIV/AIDS.

Các đại biểu đã kiến nghị một số chính sách và pháp luật nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối với người bị nhiễm HIV/AIDS và những người có liên quan đến HIV/AIDS.

Những căn cứ khoa học và thông tin cập nhật được đưa ra tại hội thảo sẽ được Ban Khoa Giáo Trung ương tổng hợp để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị mới về đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành.

Theo dự báo, đến cuối năm 2005, Việt Nam có khoảng hơn 263.000 người nhiễm HIV/AIDS. Thời gian qua, trong hoạch định đường lối phòng chống AIDS, Việt Nam đã chú trọng tạo dựng hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế và những yếu tố văn hóa truyền thống nhằm chống lại và xóa bỏ sự phân biệt kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những người nhiễm căn bệnh này./.