Diễn đàn trách nhiệm của các công ty châu Á với xã hội
Các Website khác - 04/09/2003

Ngày 18-20/9, Diễn đàn sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Các đại biểu sẽ cập nhật những xu hướng và diễn tiến chủ yếu có ảnh hưởng đến vấn đề trách nhiệm của công ty trước xã hội (CSR).

Các chủ đề của hội thảo bao gồm: vấn đề giáo dục, các sáng kiến về doanh nghiệp nhỏ và môi trường, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ (NGOs), phát triển cộng đồng, cải thiện thực tiễn lao động, vấn đề HIV/AIDS nơi công sở và trong quản lý doanh nghiệp. Tại diễn đàn thường niên lần thứ 2 này, giải thưởng CSR châu Á sẽ được công bố và trao cho các công ty làm hoạt động CSR tốt nhất trong vùng.

Ông Ramon R. del Rosario, đồng Chủ tịch Diễn đàn, cho rằng các công ty châu Á cần được cung cấp nhiều thông tin hơn, để họ có thể vừa làm tốt được công tác CSR mà vẫn đảm bảo vận hành trôi chảy các hoạt động khác của công ty. Việc các công ty cùng đứng ra chịu trách nhiệm trước cộng đồng có thể sẽ đem lại những tác động tích cực đáng kể đối với cả doanh nghiệp và xã hội. Điển hình như trong thời kỳ bùng nổ dịch bệnh SARS, một số công ty đã cộng tác với chính phủ và các nhóm hoạt động xã hội để tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho các nhân viên và cư dân, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân của đợt dịch bệnh này