Đoàn thanh niên đi đầu giúp cai nghiện ma tuý
Các Website khác - 13/06/2008

 

Ngày 12/6, Bí thư T.Ư đoàn TNCS HCM Nguyễn Hoàng Hiệp đã cùng các ban ngành liên quan ký Kế hoạch liên tịch phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.

Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch. Ảnh : P.N.B 
Cùng ký vào Kế hoạch liên tịch này có Thứ trưởng bộ LĐ-TB-XH Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng bộ CA Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái, UV thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên

Kế hoạch liên tịch nhằm: Tạo điều kiện cho 100% số người nghiện và gia đình họ khai báo tình trạng sử dụng ma tuý và 100% số người nghiện đăng ký với chính quyền cấp xã nhu cầu và hình thức cai nghiện; Tạo cơ hội tốt nhất cho 100% số người sau cai tham gia tích cực hoạt động cộng đồng liên quan công tác quản lý sau cai và giảm thiểu tác hại lây nhiễm HIV do chích ma tuý;

100% số gia đình có người nghiện quản lý tốt người thân nghiện ma tuý, cả trong và sau cai; 100% tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực kế hoạch toàn dân vận động, giúp đỡ người nghiện cai nghiện và quản lý người sau cai do chính quyền cùng cấp phát động. 

Từng tổ chức, cơ quan, đoàn thể kể trên, từ cấp T. Ư đến tỉnh, huyện, xã được giao trách nhiệm cụ thể. Theo đó, T.Ư Đoàn sẽ: Phối hợp với Bộ VH-TT-DL hướng dẫn Đoàn TN cấp tỉnh triển khai Kế hoạch liên tịch, gắn với chiến dịch Làm thế nào để nói không với ma tuý, lồng ghép với Tháng hành động thanh niên hằng năm;

Xây dựng và triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong nhà trường, lồng ghép với dự án của Bộ GD&ĐT Tổ chức phòng chống ma tuý trong trường học, góp phần phòng ngừa có hiệu quả sự lạm dụng ma tuý trong học sinh, sinh viên; Phát động phong trào và tổ chức ký cam kết Thanh thiếu niên nói không với ma tuý trong cả nước, với nội dung, giải pháp thích hợp;

Xây dựng mô hình phù hợp, nhằm tập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên sau cai tái hoà nhập cộng đồng, gắn với phong trào Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp (trong đó ưu tiên đồng hành với thanh niên sau cai tái hoà nhập cộng đồng); Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội-nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho TTN sau cai.

Dự kiến, trung tuần tháng 6/2008 sẽ tổ chức lễ ra quân phát động toàn dân tham gia các hoạt động kể trên. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, từng ngành, đoàn thể, tổ chức ở địa phương và T.Ư tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; có khen thưởng, phê bình kịp thời.

Nguyên Bảng