Florida: Trạm y tế di động cho người dân tộc thiểu số
Các Website khác - 14/12/2005

Đây là phần thưởng mà Stewart-Marchman đạt được trong cuộc thi của Trung tâm quản lý dịch vụ sức khoẻ tâm thần và lạm dụng thuốc tổ chức. Đề xuất của trung tâm gồm những dịch vụ như tuyên truyền, tư vấn và xét nghiệm có thể được phân phát tới cộng đồng.

Các quan chức ở Stewart-Marchman cho rằng khoản tài trợ này sẽ giúp trung tâm y tế di động hoạt động tốt công tác phòng chống xu hướng lây lan HIV đang leo thang trong khu vực.

Theo dữ liệu của trung tâm thì số ca nhiễm AIDS mới ở hạt Volusia trong vòng 10 năm qua đã tăng 33% và số người da đen chiếm một tỉ lệ bất cân xứng trong xu hướng tăng trưởng tiêu cực đó.

Đặng Dương theo http://www.orlandosentinel.com