100 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2005
Các Website khác - 17/08/2005

TT0 - Trường ĐH Shanghai Jiao Tong, Trung Quốc vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới. Nghiên cứu được tiến hành ở hơn 1.000 trường ĐH trên toàn thế giới.

Nghiên cứu thường niên này được bắt đầu từ năm 2003, do Trường kết hợp với 25 chuyên gia hàng đầu của Viện chính sách giáo dục đại học tại Washington DC, Mỹ và trung tâm giáo dục đại học Châu Âu-UNESCO tiến hành. Năm 2005 cũng là năm đầu tiên chỉ số trích dẫn của khoa học xã hội và nhân văn được đưa vào.

Tiêu chí xếp hạng:

1. Số cựu sinh viên của trường đoạt giải Nobel hoặc thành tích đặc biệt trong ngành

2. Số nhà nghiên cứu tại trường có chỉ số trích dẫn (citation index) cao nhất

3. Số bài nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí Nature và Science

4. Số bài nghiên cứu trong chỉ số trích dẫn của khoa học tự nhiên

5. Số bài nghiên cứu trong chỉ số trích dẫn của khoa học xã hội và nhân văn

6. Và chỉ số trung bình của năm yếu tố ở trên với số lượng giảng viên toàn thời gian của trường

Kết quả như sau:

Hạng Trường Quốc Gia

1 Harvard University USA

2 University Cambridge UK

3 Stanford University USA

4 University California - Berkeley USA

5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA

6 California Inst Tech USA

7 Columbia University USA

8 Princeton University USA

9 University Chicago USA

10 University Oxford UK

11 Yale University USA

12 Cornell University USA

13 University California - San Diego USA

14 University California - Los Angeles USA

15 University Pennsylvania USA

16 University Wisconsin - Madison USA

17 University Washington - Seattle USA

18 University California - San Francisco USA

19 Johns Hopkins University USA

20 Tokyo University Japan

21 University Michigan - Ann Arbor USA

22 Kyoto University Japan

23 Imperial Coll London UK

24 University Toronto Canada

25 University Illinois - Urbana Champaign USA

26 University Coll London UK

27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland

28 Washington University - St. Louis USA

29 New York University USA

30 Rockefeller University USA

31 Northwestern University USA

32 Duke University USA

32 University Minnesota - Twin Cities USA

34 University California - Santa Barbara USA

35 University Colorado - Boulder USA

36 University Texas - Austin USA

37 University British Columbia Canada

38 University Texas Southwestern Med Center USA

39 Pennsylvania State University - University Park USA

39 Vanderbilt University USA

41 University California - Davis USA

41 University Utrecht Netherlands

43 Rutgers State University - New Brunswick USA

43 University Pittsburgh - Pittsburgh USA

45 Karolinska Inst Stockholm Sweden

46 University Paris 06 France

47 University California - Irvine USA

47 University Edinburgh UK

47 University Maryland - Coll Park USA

50 University Southern California USA

51 University Munich Germany

52 Tech University Munich Germany

53 University Manchester UK

54 Carnegie Mellon University USA

55 University North Carolina - Chapel Hill USA

56 Australian Natl University Australia

57 University Copenhagen Denmark

57 University Florida USA

57 University Zurich Switzerland

60 Uppsala University Sweden

61 University Paris 11 France

62 Osaka University Japan

63 Ohio State University - Columbus USA

64 University Bristol UK

65 University Rochester USA

65 University Sheffield UK

67 McGill University Canada

67 Moscow State University Russia

69 Case Western Reserve University USA

69 University Oslo Norway

71 University Heidelberg Germany

72 University Leiden Netherlands

73 Tohoku University Japan

73 University Arizona USA

75 Purdue University - West Lafayette USA

76 University Helsinki Finland

77 Michigan State University USA

78 Hebrew University Jerusalem Israel

78 Rice University USA

80 Boston University USA

80 King's Coll London UK

82 University Melbourne Australia

83 University Nottingham UK

84 University Goettingen Germany

85 University Vienna Austria

86 Brown University USA

87 Indiana University - Bloomington USA

87 University Basel Switzerland

89 Texas A&M University - Coll Station USA

90 McMaster University Canada

90 University Freiburg Germany

92 University Strasbourg 1 France

93 Ecole Normale Super Paris France

93 Stockholm University Sweden

93 Tokyo Inst Tech Japan

93 University Utah USA

97 University Roma - La Sapienza Italy

98 University Birmingham UK

99 Lund University Sweden

100 Tufts University USA

BÁ CHÍNH