15% trẻ em không thể đến trường vào mùa mưa
Các Website khác - 09/02/2009
Đó là một trong những kết quả khảo sát thực địa tại 24 điểm trường và khảo sát bằng hỏi tại 235 điểm trường ở Sóc Trăng, Quảng Ninh và Thừa Thiên - Huế.

Cũng theo kết quả khảo sát, tại những địa phương này, ở một số huyện, trẻ em vẫn phải đi bộ hơn 5km đến trường, 27% số điểm trường không có hệ thống cấp nước, 25% số điểm trường không có điện.

Như tại Quảng Ninh, có tới gần 40% điểm trường không có nước còn tại Sóc Trăng, trên 35% điểm trường không có điện. Khả năng trả được tiền điện của nhiều điểm trường là không thể như tại Quảng Ninh, gần 50% điểm trường không có ngân sách trả tiền điện.

Hầu hết các điểm trường chỉ có nhà vệ sinh cho học sinh nhưng không có nhà vệ sinh cho giáo viên...

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Công ty Tư vấn Quốc tế VICA do Ban điều phối Dự án Trung ương thuê để tiến hành một nghiên cứu đánh giá độc lập việc thực hiện tiểu hợp phần cơ sở hạ tầng của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC).

Theo Dan Tri