Cân cặp học sinh để phạt hiệu trưởng
Các Website khác - 01/11/2007

 

Cục Giáo dục sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, nếu cặp sách quá cân, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính.

 

Theo điều tra của Cục Giáo dục Thành Đô, cặp học sinh bình quân nặng 11kg, quá 7,5kg so với qui định.

 

Sau khi qui định được ban hành, nhà trường đã gửi thông báo đến các bậc phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh chọn cặp sách gọn nhẹ, hỗ trợ học sinh sắp xếp cặp sách đến trường, không mang đồ chơi đến trường.

 

Theo Cảnh Chánh
Tuổi Trẻ/Tân Hoa Xã