Cần có tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo ĐH
Các Website khác - 10/01/2006

(VietNamNet) - Sau khi hoàn thành việc đánh giá cấp trường, Bộ GD - ĐT cần tiến hành đánh giá chương trình đào tạo. Cần sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn để kiểm định chương trình đào tạo để làm cơ sở cho công tác kiểm định....Đó là vấn đề cốt lõi trong kiểm định nâng chất lượng đào tạo đặt ra trong buổi làm việc với 10 trường ĐH tham gia kiểm định đợt 1 do Bộ tổ chức sáng 10/1.

Soạn: AM 673717 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Không thể kiểm định chương trình đào vì tiêu chuẩn còn quá chung chung...

Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (trường ĐH Kinh tế Quốc dân) Đinh Tuấn Dũng nhận định: "Nếu công tác kiểm định và tự đánh giá chỉ dừng lại ở các trường làm xong báo cáo tự đánh giá; sau đó chỉ đánh giá ngoài và đề nghị Bộ cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thì không thể nâng chất lượng đào tạo được"

Chất lượng đào tạo chỉ có thể nâng cao khi có sự tham gia của từng giáo viên. Cách kiểm định như hiện nay không thể thay đổi phương pháp, nhận thức của họ. Chỉ đánh giá chương trình từng môn học mới có thể huy động được giáo viên tham gia...

Hiện tại, tiêu chuẩn 3 trong bộ tiêu chí kiểm định chất lượng về "chương trình đào tạo" còn quá chung chung nên không thể kiểm định chương trình đào tạo cũng như chương trình từng môn học, ông Dũng nói. Bộ cần sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn để kiểm định chương trình đào tạo, làm cơ sở cho công tác kiểm định.

Cùng với đề xuất nêu trên, tại buổi làm việc các trường cũng nêu một số khó khăn trong quá trình tự đánh giá. Cụ thể: hầu hết cán bộ tham gia các nhóm chuyên trách chưa được tập huấn về nghiệp vụ kiểm định. Hơn nữa, chưa có quy trình thống nhất, hợp lý về quá trình phân tích tài liệu nên quá trình viết báo cáo phải làm đi làm lại. Chuyên gia tư vấn chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả còn hạn chế...

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD - ĐT) cho biết, đây là lần đầu GD ĐH Việt Nam thực hiện tự đánh giá tổng thể trường ĐH theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong khoảng thời gian 10 tháng. Do vậy, vấp phải vướng mắc là điều không thể tránh khỏi.

  • K.Oanh