Chương trình học bổng Fulbright Việt Nam 2006
Các Website khác - 08/12/2005

Chương trình học bổng Fulbright Việt Nam được lập ra nhằm tài trợ cho các cán bộ trẻ muốn lấy bằng Thạc sỹ tại Mỹ.

Soạn: AM 644706 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Từ năm học 2007 - 2008, ứng viên nhận học bổng Fulbright sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo cộng với một khoản tiền ăn ở hàng tháng, vé máy bay hai chiều và bảo hiểm y tế.

Ứng cử viên có thể đang làm việc tại các công ty trong và ngoài quốc doanh, các trường ĐH, các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ ở VN và quốc tế, đặc biệt khuyến khích các bạn nữ và người dân tộc thiểu số.

Chương trình sẽ tuyển chọn khoảng 20 - 25 ứng viên. Để tham gia cạnh tranh, bạn cần nêu được mối quan hệ mật thiết và rõ ràng giữa công việc hiện tại của mình ở VN và chương trình Thạc sỹ dự định theo học ở Mỹ. Ngoài ra, cần trình bày rõ sự cần thiết và giá trị của chương trình học này đối với công việc trong tương lai cũng như ý nghĩa của học bổng Fulbright trong thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Việt - Mỹ.

Thông tin chi tiết, liên hệ với cô Jessy Needham, phụ trách chương trình tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội theo địa chỉ needhamjc@state.gov.

Xem thêm thông tin về học bổng tại trang chủ: http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html.

  • Song Nguyên