Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và Học viện Cảnh sát nhân dân
Các Website khác - 17/08/2005

Thí sinh đang thi hội họa - Ảnh: Như Hùng
TTO - Hội đồng tuyển sinh các trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và Học viện Cảnh sát nhân dân vừa thông báo điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ 2005 vào các trường này.

Theo đó, điểm chuẩn này dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Các trường sẽ xét từ điểm cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu của từng ngành.

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM:

Trường tuyển 110 sinh viên, trong đó, dành 25 chỉ tiêu đào tạo ngành ĐH Sư phạm Mỹ thuật.

STT

Ngành

Tên ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

1

801

Hội họa

H

31.5

2

802

Đồ họa

H

31.5

3

803

Điêu khắc

H

26

4

804

Sư phạm Mỹ thuật

H

32.5

5

805

Lý luận lịch sử mỹ thuật

R

23.5

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp:

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp có 270 chỉ tiêu, trong đó, 150 chỉ tiêu đào tạo CĐ. Vì vậy, những thí sinh thi vào trường không đủ điểm vào ĐH, nếu đủ điểm vào học CĐ, trường sẽ gọi vào học theo sự phân bổ của trường (hệ CĐ không thi tuyển).

STT

Ngành

Tên ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

1

801

Ngành Mỹ thuật công nghiệp

H

34.5

2

C65

Ngành Mỹ thuật công nghiệp

H

32

Học viện Cảnh sát nhân dân:

STT

Ngành

Tên ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

1

503

Theo tên ký hiệu ngành

A

27

2

503

Theo tên ký hiệu ngành

C

18

3

503

Theo tên ký hiệu ngành

D1

21

QUỐC DŨNG