Học bổng SV: Cao nhất 600.000đ/tháng
Các Website khác - 18/10/2005

(VietNamNet) - Đây là mức cao nhất (mức hiện hành là 160.000 đồng) theo dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn sửa đổi chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập.

Soạn: AM 589606 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Theo dự thảo, HSSV người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ được nhận trợ cấp 270.000đ/tháng (Trong ảnh: SV ĐH Tây Bắc - Ảnh: HA)

Theo dự thảo, HSSV các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp  và dạy nghề công lập chính qui, dài hạn tập trung có kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên sẽ được xét cấp HB khuyến khích học tập và rèn luyện theo ba mức:

Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá 7,0 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên nhận học bổng 300.000đồng (đ)/tháng (hệ ĐH, CĐ); 270.000đ/tháng (trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề).

Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi 8,0 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên nhận học bổng 450.000đ/tháng và 405.000đ/tháng tương ứng với các hệ trên.

 

Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc 9,0 trở lên và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc nhận học bổng  600.000đ/tháng và  540.000đ/tháng tương ứng với các hệ trên.

Mức học bổng chính sách được điều chỉnh từ 120.000đ/tháng lên 315.000đ/tháng.

Trợ cấp xã hội tăng từ 100.000đ/tháng lên 270.000đ/tháng. Trợ cấp này dành cho HSSV người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; người tàn tật; HSSV  thuộc diện khó khăn gia đình thuộc hộ đói, nghèo theo quy định của Nhà nước.

Nếu được phê duyệt, mức HB, trợ cấp xã hội cho HSSV chính qui dài hạn tập trung tại các trường công lập sẽ được sửa đổi từ năm 2006.

  • Kiều Oanh