BIDV xin cổ phần hoá
Các Website khác - 12/09/2005

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chủ động đăng ký với Chính phủ thực hiện cổ phần hóa. Dự kiến, cuối năm 2005, ngân hàng sẽ trình phương án cụ thể để cuối năm 2007 bắt đầu thực hiện lộ trình này.

Thông tin trên được ông Trần Bắc Hà, Tổng giám đốc BIDV, đưa ra mới đây.

Tính đến hết tháng 8, vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 6.000 tỷ đồng và sẽ tăng lên 7.000 tỷ đồng vào cuối năm 2005. Hiện nay, Công ty quản lý quỹ đầu tư, một liên doanh giữa BIDV và Vietnam Partners LLC (một ngân hàng đầu tư của Mỹ), đang xúc tiến thành lập quỹ đầu tư trong nước với quy mô vốn lên tới 100 triệu USD.

Theo chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010, các ngân hàng thương mại quốc doanh sẽ hoàn thành cổ phần hóa. Trước mắt, Chính phủ đã có quyết định chọn hai ngân hàng thương mại quốc doanh để thực hiện thí điểm cổ phần hóa trong năm 2005 là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB).

(Theo Vneconomy)