Bình Dương: "Đại phẫu" hàng loạt dự án khu dân cư
Các Website khác - 12/05/2006
Bình Dương: "Đại phẫu" hàng loạt dự án khu dân cư

Ngày 11.5, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền huyện Dĩ An, phải chấn chỉnh lại một loạt dự án khu dân cư (KDC) thuộc địa bàn huyện. Theo đó, thu hồi giấy phép xây dựng 3 KDC của 3 Cty: Hưng Thịnh,Thắng Lợi và Phương Thảo; thành lập đoàn thanh tra kiểm tra các KDC chậm triển khai của các Cty: 727, Bình Minh, 61, Areco và 710. Tỉnh sẽ thanh tra đối với các KDC có nhiều vi phạm, thuộc 3 Cty đầu tư, gồm: Đại Dũng,Tứ Hải và Trung Thành. Đ.A