Chưa cấp 'giấy hồng' đã lo quá tải
Các Website khác - 10/08/2005

Ngày 10/8, Nghị định 95 và Thông tư 13 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng bắt đầu có hiệu lực. Tuy đã có đầy đủ văn bản hướng dẫn, các địa phương cho biết rất lúng túng trong việc triển khai.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà do UBND cấp huyện cấp.

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cần làm đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ pháp lý nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tổ chức thì nộp cho Sở Xây dựng. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Xây dựng đối với trường hợp được uỷ quyền ký giấy chứng nhận) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu.

Trường hợp đã có giấy hồng theo Nghị định 60, muốn đổi giấy chứng nhận mới thì chủ sở hữu làm đơn đề nghị cấp đổi kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, các cơ quan chức năng phải cấp đổi giấy chứng nhận mới cho chủ sở hữu.

Lường trước tình trạng có hàng triệu chủ nhà xin cấp giấy, Bộ Xây dựng cho phép các địa phương căn cứ vào nhu cầu, lập kế hoạch tăng cường lực lượng, đầu tư trang thiết bị. Tuy nhiên, nhiều quận huyện vẫn rất lo lắng. Ông Nguyễn Đình Thiên, cán bộ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, do giấy tờ nhà đất rất phức tạp lại liên quan đến nhiều giai đoạn lịch sử, nên thời gian xác minh xem có tranh chấp hay không đã mất mấy ngày, lại còn đo vẽ, do đó quy định cấp giấy sau 15 ngày khó thực hiện. Trong tình hình vắt chân lên cổ giải quyết các hồ sơ về sổ đỏ đang tồn đọng như hiện nay, việc cấp sổ hồng sẽ rất nan giải.

Một số phòng địa chính các quận huyện tại Hà Nội cũng phản ánh, tuy địa chính xem xét hồ sơ xin cấp sổ đỏ, quản lý đô thị xét hồ sơ cấp giấy hồng, nhưng do đây là lĩnh vực nhà đất nên cán bộ địa chính sẽ phải đảm nhiệm việc xác minh hồ sơ. Tiến độ làm sổ đỏ đang rất chậm nay lại đến giấy hồng thì cấp huyện chắc chắn sẽ quá tải.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP Hà Nội, thành phố hiện có gần 400.000 nhà ở của các cá nhân thuộc sở hữu tư nhân, nhà nước ở khu vực đô thị và nông thôn có nhu cầu xin cấp "giấy hồng".

Việt Phong