Điện thoại, camera sẽ hưởng thuế 0%
Các Website khác - 16/01/2006

Chính phủ đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin (ICT) của Việt nam và lộ trình xoá bỏ thuế quan giai đoạn 2008-2010 do Bộ Tài chính xây dựng.

Danh mục ICT của Việt Nam dự kiến gồm 325 mặt hàng chủ yếu là các mặt hàng máy tính, máy in, điện thoại, camera, băng đĩa... Về lộ trình xoá bỏ thuế quan, dự kiến sẽ có 228 mặt hàng ICT được giảm thuế xuống 0% vào năm 2008, 25 mặt hàng giảm thuế vào năm 2009 và 72 mặt hàng vào năm 2010. Về cơ bản, các mặt hàng này có mức thuế suất trong CEPT/AFTA là 5% vào năm 2006.

Điện thoại nằm trong danh mục cắt giảm thuế (VDC Media)

Điều kiện để áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo lộ trình nêu trên tuân thủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT/AFTA do Bộ Tài chính quy định phù hợp với cam kết trong ASEAN.

Hiệp định khung về ASEAN điện tử (e-ASEAN) đã được các nước thành viên ASEAN ký kết vào tháng 11/2000 tại Singapore. Nhằm đẩy mạnh hợp tác, nâng cao tính cạnh tranh của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của các nước ASEAN trên thị trường thế giới, thu hẹp khoảng cách phát triển không đồng đều về kỹ thuật số trong từng nước và giữa các nước ASEAN, tăng cường tự do hoá về thương mại đối với sản phẩm, dịch vụ và đầu tư ICT.

Theo đó, một trong những nội dung của Hiệp định là thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc tự do hoá thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư trong lĩnh vực ICT. Về tự do hoá thương mại hàng hoá, các nước thành viên cam kết xoá bỏ thuế quan và các biện pháp phi thuế quan đối với các sản phẩm công nghệ thông tin theo 3 đợt khác nhau.

6 nước thành viên cũ của ASEAN là Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan thực hiện xoá bỏ thuế quan vào các năm 2003, 2004, 2005. 4 nước thành viên mới là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ thực hiện vào các năm 2008, 2009, 2010. Danh mục các mặt hàng ICT thực hiện xoá bỏ thuế quan theo Hiệp định e-ASEAN này được các nước xây dựng và công bố.

Hồng Anh