EC chuẩn bị điều tra vụ kiện da giày
Các Website khác - 08/09/2005

Bộ Thương mại cho biết, ngày 6/9, Uỷ Ban châu Âu (EC) đã thông báo sẽ cử 2 nhóm chuyên gia gồm 4 người vào VN từ ngày 19/9 để điều tra tại chỗ 8 công ty đã được lựa chọn trong vụ kiện chống bán phá giá mặt hàng giày mũ da vào thị trường EU.

Cuộc điều tra dự kiến được tiến hành từ ngày 20/9 đến 14/10. Bộ Thương mại khuyến cáo các công ty nằm trong diện điều tra hoàn thành và nộp cho EC bản trả lời câu hỏi về chống bán phá giá đúng hạn (thời hạn cuối cùng là 12/9).

Danh sách 8 công ty thuộc diện điều tra của EC bao gồm: Công ty Pou Yuen VN; Công ty Pou Chen VN; Công ty Taekwang Vina; Công ty liên doanh Kainan; Công ty Giày 32; Công ty Dona Biti’s; Công ty xuất nhập khẩu Bình Tiên; và Công ty Giày da Hải Phòng.

H.V.