Hải quan áp giá nếu hàng không rõ trị giá tính thuế
Các Website khác - 17/10/2005

Bộ Tài chính đang cân nhắc để nâng quyền hạn cho cơ quan hải quan trong việc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu, theo hướng cơ quan hải quan có quyền xác định trị giá tính thuế nếu người khai không xác định được trị giá tính thuế theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người khai hải quan phải dựa vào tài liệu, chứng từ không hợp lệ, không khai báo hoặc khai báo sai giá thực tế thanh toán cho bên bán hàng.

Theo một quan chức của Bộ Tài chính, nhiều khả năng Bộ này sẽ cho phép cơ quan hải quan có thẩm quyền xác định giá tính thuế trong trường hợp nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt làm ảnh hưởng đến trị giá giao dịch hoặc người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt nhưng người khai báo hải quan không báo.

(Theo Đầu Tư)