Huy động vốn tại TP HCM tăng
Các Website khác - 27/10/2005

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố, tổng huy động vốn trên địa bàn tính đến thời điểm này ướt đạt trên 178.300 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mức cho vay lại giảm 2% so với 9 tháng đầu năm.

Tính đến hết tháng 10 tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố tăng 26% so với cùng kỳ năm 2004.

Huy động vốn bằng VND đạt gần 120.800 tỷ đồng. Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt gần 58.000 tỷ đồng, chiếm 32,3% trong tổng vốn huy động trên địa bàn, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ người dân chiếm gần 90.000 tỷ đồng. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân chiếm trên 87.300 tỷ đồng. Phần còn lại huy động được từ các loại giấy tờ có giá trị.

Ngược lại dư nợ tín dụng tại thành phố tính đến hết tháng 10 ước đạt trên 168.000 tỷ đồng, tăng 23,1,8% so với đầu năm và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố, so với tháng 9, lãi suất huy động tiết kiệm trong tháng 10 không thay đổi. Loại tiền gửi tiết kiệm 3 tháng vẫn phổ biến ở mức 7,8-8,1%/năm. Kỳ hạn 6 tháng 7,8-8,4%/năm, 12 tháng 8,4-8,7%/năm... Lãi suất cho vay ngắn hạn trên địa bàn hiện ở mức 9,72-13,2%/năm đối với cho vay bằng VND và 5,3-5,8%/năm đối với ngoại tệ. Lãi suất cho vay trung và dài hạn ở mức 12-14,3% (cho vay bằng VND), 6,3-6,7% đối với cho vay bằng ngoại tệ.

Ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố, cho rằng, nhìn chung mức lãi suất này không thay đổi so với tháng trước. Một số tổ chức tín dụng có sự thay đổi lãi suất chỉ mang tính điều chỉnh, linh hoạt và áp dụng những mức lãi suất cho vay khác nhau theo đối tượng vay, tính chất khoản vay và mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp ở một vài chi nhánh mức lãi suất huy động tiền gửi tương đối cao. Đặc biệt, ở kỳ hạn 12 tháng. Bên cạnh đó, tình hình phát hành chứng chỉ tiền gửi có lãi suất cao hơn hình thức gửi tiết kiệm hoặc hình thức huy động có kỳ hạn cộn với các hình thức khuyến mãi... Đây chính là yếu tố tiềm ẩn kích thích lãi suất huy động tăng.

Nguyễn Thùy