Sản xuất giống thủy sản trái quy định bị phạt tiền
Các Website khác - 15/11/2005

Bộ Thủy sản bắt đầu áp dụng chế độ xử phạt đối với các vi phạm trong sản xuất thủy sản. Mức phạt cao nhất có thể lên tới 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển giống thủy sản không có tên trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh.

vbmbn,jmn,.
Thắt chặt quản lý hàng thủy sản.

Ngoài ra, Bộ sẽ xử phạt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản nào xây dựng cơ sở không theo quy hoạch; không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường đối với ao, bể, các trang thiết bị, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải.

Mức phạt này cũng sẽ áp dụng đối với các cơ sở sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất quá hạn sử dụng. Riêng các hành vi sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong sản xuất, kinh doanh giống thủy sản thuộc danh mục cấm sử dụng, cấm lưu hành tại Việt Nam do Bộ Thủy sản quy định, mức phạt sẽ ở mức từ 3 đến 5 triệu đồng.

(Theo VTV)