Sẽ lập trung tâm kiểm định chất lượng vàng
Các Website khác - 20/01/2006

Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) đang thực hiện đề án thành lập Trung tâm kiểm định dưới hình thức một công ty kiểm định chất lượng vàng độc lập.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ phải thống nhất sử dụng một chuẩn để chế tác vàng trang sức, sau đó phải được Trung tâm này cấp chứng thư, có giá trị về mặt pháp lý, sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường.

(Theo TTXVN)