Thanh Hoá: Thành lập Hiệp hội Du lịch
Các Website khác - 26/11/2005

Thanh Hoá: Thành lập Hiệp hội Du lịch

Ngày 25.11, Hiệp hội Du lịch Thanh Hoá đã tổ chức đại hội toàn thể lần thứ nhất. Theo đó, Hiệp hội Du lịch Thanh Hoá có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí...

Là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thanh Hoá có trách nhiệm thúc đẩy liên doanh giữa các hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên. Tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn, xuất bản tập san, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch...

Anh Tuấn