Vân Đồn sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo
Các Website khác - 02/06/2006

Vân Đồn sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo

Ngày 31.5, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 786/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế-xã hội khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Theo quyết định này, khu kinh tế Vân Đồn nằm trong vịnh Bái Tử Long và là trung tâm kinh tế miền đông tỉnh Quảng Ninh.

Trọng tâm phát triển là du lịch sinh thái biển - đảo chất lượng cao, xây dựng sân bay, cảng biển quốc tế hiện đại và các trung tâm dịch vụ cao cấp về tài chính, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn. C.Tùng