Vịt quay Bắc Kinh lên sàn chứng khoán
Các Website khác - 13/10/2007
Tiệm vịt quay Bắc Kinh Toàn Tụ Đức.

Toàn Tụ Đức nộp đơn xin phát hành cổ phiếu ba lần nhưng cả hai lần trước đó đều thất bại do quy mô không đủ lớn. Tháng 4/2007, Toàn Tụ Đức mua lại ba tiệm ăn lâu năm khác là Phảng Thiện, Phong Trạch Viên và Tứ Xuyên để nâng quy mô của mình, đạt yêu cầu cổ phần hoá.

Toàn Tụ Đức thành lập năm 1864 tại Bắc Kinh, đến nay đã có chín cửa tiệm kinh doanh trực thuộc và 61 tiệm liên kết trong và ngoài nước. Tập đoàn đã đầu tư 380 triệu nhân dân tệ (hơn 760 tỉ VND) để cải tạo bộ mặt cửa tiệm, nâng cao trang thiết bị sản xuất và phân phối.

Ông Biên Cương, phó thư ký Hiệp hội đầu bếp Trung Quốc, nói: “Các tiệm ăn lâu năm phát triển khó khăn do quy mô vừa và nhỏ, kỹ thuật thấp, tranh chấp thương hiệu, tiền vốn ít… Do đó, Toàn Tụ Đức lên sàn thành công có tác dụng tích cực đến các cửa tiệm lâu năm tại Bắc Kinh, thậm chí trên cả nước”.

Theo Trường Minh
Báo SGTT/Atchinese, THX