Bộ Công an yêu cầu xử lý cảnh sát nhận mãi lộ
Các Website khác - 19/10/2005
Xếp hàng chờ nộp tiền mãi lộ ở Vĩnh Phúc.

Ngày 19/10, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và điều chuyển sang bộ phận khác. Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng nhận mãi lộ trắng trợn tại các tỉnh này.

Theo Thứ trưởng Tiệm, các địa phương trên phải báo cáo Bộ Công an kết quả xử lý cảnh sát nhận mãi lộ trước ngày 28/10.

Bộ Công an cũng yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố khác chấn chỉnh ngay công tác tuần tra kiểm soát giao thông, tổ chức tuần tra đặc biệt để ngăn chặn, phát hiện cán bộ vi phạm. Qua đó, kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông những cán bộ, chiến sĩ phẩm chất đạo đức kém, có hành vi tham nhũng và tiêu cực.

P.V.